"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Investește în oameni!

Salon de infrumusetare

Centru de formare profesionala

Proiecte cu fonduri europene in curs de desfasurare

 

Proactiv - Solutii viabile pentru integrarea pe piata muncii a somerilor

Proiect implementat de: S.C. VRINCEANU SERV S.R.L. in parteneriat cu AS. ASTRICO NORD EST si S.C. PROFFI BBCONS S.R.L.

 

Axa prioritara 5:

"Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul Major de interventie 5.1:

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"

 

GRUPUL TINTA:

 • 84 someri;
 • 126 someri de lunga durata, din care 40someri de lunga durata tineri;
 • 60 someri tineri.

 

Programe de formare profesionala organizate in cadrul proiectului:

 • Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist - 6 cursuri (84 de locuri);
 • Mecanic vulcanizator - 3 cursuri (42 de locuri)

 

III Obiectivul proiectului il constituie contributia la cresterea ratei de ocupare inregistrata la nivel judetean si regional, prin imbunatatirea capacitatii de ocupare a 270 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, barbati si femei, cu domiciliul in Judetul Neamt, inclusiv someri, someri tineri si someri de lunga durata, cu accent pe categoriile de persoane care intampina dificultati in adaptarea la cerintele pietei muncii moderne si au o motivatie scazuta pentru cautarea unui loc de munca.

 

Obiective specifice:

O1. Crearea unei atitudini proactive in randul celor 270 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, care sa-i motiveze sa isi caute activ un loc de munca.

O2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul a 42 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, prin furnizarea competentelor cheie in domeniul antreprenoriatului activ, inclusiv prin servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independete sau pentru initierea unei afaceri.

O3. Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin includerea unui numar de 210 someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, la cursurile de calificare in ocupatiile: "Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist", "Mecanic-vulcanizator".

O4. Sprijinirea in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pe piata interna, oferite in cadrul proiectului pentru un numar de 270 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta.

 

REZULTATE ANTICIPATE

 

 1. o conferinta de lansare organizata pentru promovarea obiectivelor, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor propusi in proiect;
 2. minim 270 de persoane recrutate in vederea includerii lor in activitaile proiectului;
 3. un Job Club functional, deschis pe toata durata de implementare a proiectului;
 4. 270 de persoane beneficiare de servicii specializate de informare si consiliere profesionala individuala sau in grup;
 5. 270 de persoane beneficiare a serviciilor specializate de medierea muncii pe piata interna;
 6. o baza de date cu cel putin 270 de persoane ce apartin grupului tinta, actualizata permanent, pe toata durata de implementare a proiectului;
 7. 252 de persoane beneficiare de cursuri in ocupatiile "Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist", "Mecanic vulcanizator";
 8. o conferinta de inchidere a proiectului organizata pentru diseminarea rezultatelor obtinute.

 

 

Nota de informare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată S.C. VRINCEANU SERV S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: formarea profesionala, consilierea şi medierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare formarii profesionale, consilierii şi medierii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Refuzul dvs. determină neparticiparea la formare profesionala, consiliere si mediere .

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Directia Judeteana pentru Prestatii Sociale Neamt.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Vrinceanu Serv. S.R.L.

 

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

 

 

ISTORIC CURSURI ORGANIZATE DE S.C. VRINCEANU SERV S.R.L.:

 

I     “Cursuri de calificare in meseriile de frizer,  coafor, manichiurist,  pedichiurist, proiect derulat prin programul  “Phare 2003 Coeziune Econimica si Sociala” avand ca obiectiv contributia la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si a potentialului economic intr-o zona cu probleme economic-sociale mari, determinate de disparitia principalelor unitati industriale si a nivelului ridicat al somajului. Enuntam ca realizari calificarea gratuita  a 21 de someri, incadrarea in campul muncii a unora dintre acestia si consiliere acordata in autorizarea de societati comerciale si infiintarii de persoane fizice autorizate absolventilor cu initiative de intreprinzator.

 

II   “Noi te putem ajuta intr-o noua cariera profesionala si un nou loc de munca…TU decizi daca accepti!” proiect derulat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in concordanta cu Axa Prioritara 5 ”Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” in parteneriat cu AJOFM Neamt. Obiectivul  general  a vizat combaterea somajului, inclusiv a somajului de lunga durata , prin implementarea  unui pachet de masuri active integrate oferite somerilor inclusiv somerilor de lunga durata si somerilor tineri care intampina dificultati in adaptarea la cerintele pietii muncii moderne, cu scopul de preveni cresterea numarului de someri si de a facilita reintegrarea acestora pe piata muncii.

 

Din cei 120 de someri aflati in Evidenta Serviciului Public de Ocupare a Fortelor de Munca si care au beneficiat de informare si consiliere profesionala , 60 au primit recomandare de a participa la programele de formare profesionala “frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist”si “mecanic vulcanizator”. 48 de de persoane au participat la activitatea de “Mediere a muncii pe piata interna”. 14 persoane din cele ce au beneficiat de servicii integrate, au fost angajate.

 

 

SALON RUSTIK: Salon  de infrumusetare din Savinesti, str. Aleea Parcului, nr. 7, jud. Neamt, tel. /fax   233281070, 0744814034, 0744146715, va pune la dispozitie servicii de coafor, manichiura pedichiura, unghii tehnice si solar. Vizitati-ne pentru a va mentine frumusetea si a va rasfata!

 

Serviciile de îngrijire si înfrumusetare corporala nu sunt suficient de dezvoltate în mediul rural sau în micile orase ale judetului Neamt, fapt pentru care S.C. Vrînceanu Serv S.R.L., deschide în anul 2003 portile salonului Rustik. Înca de la începuturi, acest salon s-a dovedit a fi unul cu “pretentii”, ca urmare a eforturilor sustinute de a crea o baza materiala la standardele cele mai înalte.

Ca în orice afacere aflata la început am întâmpinat dificultati, cea mai acuta fiind legata de gasirea personalului calificat. De aici se naste ideea înfiintarii unei scoli de formare profesionala. În anul 2005, am fost autorizati de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor sa organizam cursuri de calificare în meseriile de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. Obtinerea acestei autorizatii a reprezentat confirmarea profesionalismului si seriozitatii cu care ne-am facut treaba.

O a doua problema a noastra a fost aceea ca prea putini dintre cei doritori sa se califice aveau posibilitatea platirii cursului.

Rezolvarea acestei probleme a constat în primirea unei finantari nerambursabile câstigate în urma unei licitatii de proiecte “Dezvoltarea resurselor umane” – Programul Phare 2003 – Coeziune Economica si Sociala cu proiectul “Cursuri de calificare în meseriile de frizer coafor manichiurist pedichiurist”.

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si a potentialului economic într-o zona cu probleme economico-sociale mari, determinate de disparitia principalelor unitati industriale si nivelul ridicat al somajului.

În urma implementarii proiectului, am calificat gratuit un numar de 21 de someri în meseriile de frizer-coafor manichiurist-pedichiurist. Acestia au sustinut la finele cursului un examen de absolvire si au obtinut certificate de calificare eliberate de Ministerul Muncii si al Educatiei. Tot prin intermediul proiectului, societatea noastra si-a completat dotarile necesare si a creat conditiile optime pentru urmatoarele serii de cursanti.

Drept urmare, costul cursului se va diminua (300-400 Euro), aceasta suma constituind plata lecturilor si a consumabilelor. De asemenea, la începutul cursului am încheiat acorduri cu alte societati în vederea încadrarii unei parti dintre absolventi. Altii, s-au constituit în societati comerciale sau persoane fizice autorizate ca urmare a cunostintelor dobândite (de a înfiinta o societate sau de a profesa ca persoana fizica) prin intermediul cursului.

 

Numai în judetul Neamt sunt peste 200 de sate si doar o mica parte dintre acestea au un serviciu de frizerie-coafura în care sa lucreze persoane calificate. Exista deci o nevoie reala de calificare în acest domeniu si oportunitatea de dezvoltare a acestor servicii.

 

Noi ne propunem organizarea cursurilor de pregatire pentru cel putin o serie de 12 persoane la fiecare 8-9 luni (720 ore din care 240 ore de pregatire teoretica si 480 ore de pregatire practica).

 

Centru de Formare Profesionala

 

In cadrul cursurilor organizate de SC VRINCEANU SRV SRL cursanti vor obtine calificari in meseriile de : frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist si mecanic vulcanizator.  Aceste cursuri sunt acreditate de Ministerul  Muncii Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul  Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului.Conditiile de inscriere vor fi minimale constand in “apt medical” si invatamantul gimnazial minim obligatoriu. Durata va fi de 6 luni frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist(720 de ore) si de 3 luni pentru mecanic vulcanizator(360 de ore).

Pretul  este de 1000 de lei pentru coafor si de 500 de lei pentru mecanic.

 

De retinut: metode si instrumente noi de instruire, reduceri de 15 % pentru someri, elevi si studenti, 100 de lei pentru plata integrala. Se beneficiaza gratuit de consilere, informare profesionala si mediere a muncii pe piata interna .

 

 

 

INVESTIM ÎN VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ !

Spatiu modern pentru

desfasurarea activitatii

Aparatura de curs

de ultima generatie

Sala de curs dotata

in cel mai mic detaliu

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Date de contact

Pagini

Implica-te

Telefon/Fax:  0233 28 10 70

Email:  email@rustiksalon.ro

Str. Aleea Parcului, Vila 7 -  Savinesti, Jud. Neamt

Despre noi

Detalii cursuri

Cursuri Mecanic vulcanizator

Cursuri Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

Anunturi

Galerie Foto

© 2015  Toate drepturile sunt rezervate.

Submitting ...

The server encountered an error.

Email received.